Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

miljoepilotMiljøpilot®  ISO 14001:2015

2-dages kursus – kl. 9.00 til 16.00
Tid og sted: Efter nærmere aftale
Pris: pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location
- Ring for pris.

Kurset henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens miljøforhold eller som arbejder med disse forhold. Miljøchefer, koordinatorer, miljømedarbejdere eller sikkerhedsrepræsentanter, som ønsker at få et all round kendskab til effektive miljøledelsessystemer, væsentlige forhold omkring spildevand, affaldsbehandling, kemi og arbejdsmiljø, støj, lugt og luftforhold.  Kort sagt et udbytterigt grundkursus med fokus på forståelse for væsentlige miljøforhold.
 

Kursusindhold
Kursisterne får et allround kendskab til:

  • Miljøledelse ISO 14 001forståelse for miljømål, -politikker samt tolkninger
  • ISO standarderne OHSAS 18001 (arbejdsmiljø) og ISO 22 000 (hygiejne)
  • Affaldsbehandling – lovgivning, registreringspligter, regulativer, oplagspladser, olieudskillere m.m.
  • Minimering af affald - Emballagedirektivet 
  • Spildevand – lovgivning, indholdsstoffer, typiske krav, egenkontrol, måling og registrering
  • Kemi & Arbejdsmiljø – lovgivning, mærkningstyper og farlighed. Substitution, registrering af forbrug
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger – lovgivning, krav til indhold og relevans
  • Støj, lugt og luft. Lovgivning, konsekvenser ved overskridelser, driftsvilkår, støjgrænser m.m.
  • Cases, praktiske øvelser m.m.

Undervisere:
Kemiingeniør (fastlægges afhængig af virksomhed)
Lasse Ahm, Lead Auditor, Lasse Ahm Consult

Udbytte
Kurset giver dig et grundigt all round kendskab til den danske miljølovgivning, som har indvirkning på virksomhedens aktiviteter. Baggrund, hensigten og omfanget af lovgivningen. Du får viden om og indsigt i miljølovgivningen indenfor en bred vifte af miljøforhold som findes i danske virksomheder. Der er mulighed for at drøfte enkeltstående virksomhedscases, og få svar på specifikke forhold i netop din virksomhed.

 Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Miljøpilot®.


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36Flere kurser


Proceskapabilitet - Cp, Cpk samt AQL

18-05-2021
TOPmanager® Træning - Auditmodulet

09-03-2021
TOPmanager® dage


ISO 14 001:2015 - Den nye standard

30-03-2021
Introduktion til ISO 9001:2015


Boost din virksomhed...


Introduktion til OHSAS 18 001:2008


Fødevaresikkerhed / HACCP

09-02-2021
ISO 13485:2016 Medical Device - Introduktion


Succesfuld implementering af LEAN


LEAN for Individualister - Fokus på dig og din virksomhed


Workshop - Procedureskrivning (Kvalitetsstyring ISO 9001)


Workshop - Tavlemøder


Workshop - Værdistrømsanalyser


Workshop - 5S i administration, handel og service


Workshop - 5S i produktion

20-05-2021
Leverandøraudits ISO 9001

20-04-2021
Intern Auditor ISO 9001:2015


LEAN Creator ®


Leverandøraudits ISO 9001Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk